info@meramosgb.com.tr
0332 321 25 21

İş Sağlığı

İş Sağlığı

İş sağlığı çalışan personeller için hayati önem taşır. Kişi işie başlamadan önce o işte çalışmaya elverişli olup olmadığını belirlemek için işyeri hekimine muayene olup, işe giriş raporu almalıdır. Gasemi osgb olarak işyeri hekimimiz tarafından işe giriş raporu verilmektedir. Çalışma ortamı gürültülü bir ortam ise kulaklık ile çalışılmalıdır. Tozlu bir ortamda çalışan personeller maske kullanmadan çalışmamalıdırlar. İşyerinde kimyasal maddeler ile çalışılıyor ise kesinlikle el ile temas edilmemeli, gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Kimyasal olan insan sağlığını kötü etkileyecek maddeler ortalık yerlerde bırakılmamalıdır. Bu önlemler hayat kurtarır. En ufak bir ihmal sakatlanmalara ve insan hayatına mal olabilmektedir.

1 – İşyeri hekimliği eğitim programını alan ve bu programı tamamlayan ve program sonunda Bakanlıkça yapılacak  sınavda başarı elde eden doktorlara işyeri hekimi denir.

2 – İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl denetleme yapmış olan doktor iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı ve doktorları ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl gerçekten çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak sınavda başarı elde edenlere,

3 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat akademik ve uygulamalı uzmanlık eğitimi almış halk sağlığı uzmanlarına,

4 – Yurtdışından alınmış ve uygunluğu Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya aynı niteliğe sahip belgeyi almış doktorların sınavlarda başarılı olanlara “işyeri hekimi ” denir.

HIZLI İLETİŞİM

Sorun ve şikayetlerinizi bize hızlı bir şekilde bildirin