info@meramosgb.com.tr
0332 321 25 21

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş Güvenliği kanununa bağlı olarak 15.05.2013/28648 Tarih/sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında tüm çalışanların İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda işveren tarafından eğitim aldırılmaları zorunludur.

İş Güvenliği Eğitimleri | Entepe OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş Güvenliği kanununa bağlı olarak 15.05.2013/28648 Tarih/sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında tüm çalışanların İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda işveren tarafından eğitim aldırılmaları zorunludur.

Eğitimlerin amacı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en alt seviyeye indirmek, işverenin, ve çalışanların maddi ve manevi zararlardan korunmasını sağlamaktır. Bu eğitimler işyerinin tehlike sınıfına faaliyetlerine bağlı olarak verilir. Ülke olarak iş kazalarında Avrupa’da 1. Sırada yer almamız İş Güvenliği çalışmaları ve eğitimlerinin önemini ortaya koymaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini vermeye yetkili kişiler; işyerinde çalışan uzman /işyeri hekimi veya OSGB firmalarıdır. Entepe OSGB ile sözleşmeli çalışan işyerleri tüm eğitimleri hizmet kapsamında alabilmektedir.

İş Güvenliği Eğitimleri

• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• Hijyen, İşyeri temizliği ve düzeni,
• İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
• Elle kaldırma ve taşıma,
• Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Ekranlı araçlarla çalışma,
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
• Güvenlik ve sağlık işaretleri,
• Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

İş Sağlığı Eğitimleri

• Meslek hastalıklarının sebepleri,
• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
• Hijyen,
• İlkyardım.

BENZER ÜRÜNLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun ve şikayetlerinizi bize hızlı bir şekilde bildirin